mężczyzna przekazuje teczkę

Jak i w czym przechowywać księgę wieczystą?

Zgodnie z definicją, księgi wieczyste są dokumentami, określającymi stan prawny danej nieruchomości. Planując kupić nieruchomość, czy będąc już jej właścicielem warto sprawdzić, czy informacje zawarte w księdze wieczystej nie mijają się z prawdą. Prawie wszystkie nieruchomości muszą posiadać ten rodzaj dokumentu.

Księga wieczysta zbudowana jest z kilku elementów, takich jak:
Okładka – zawierająca dane informacyjne,
Dział I – zawierający oznaczenie nieruchomości, informacje o przeznaczeniu i położeniu budynku a także jego opis i powierzchnię,
Dział II – określający prawo własności i współwłasności,
Dział III – informacje o prawach, ograniczeniach i roszczeniach ogólnych i hipotecznych,
Dział IV – informacje odnośnie hipoteki i inne z nią związane.

Posiadając księgę wieczystą, należy prowadzić akta księgi wieczystej, składające się ze wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości. O ile wgląd do ksiąg wieczystych jest jawny, to aby dostać dostęp do akt należy wykazać interes prawny. Akta do księgi wieczystej można przeglądać tylko w towarzystwie pracownika sądu i notariusza.

W czym i jak przechowywać księgę wieczystą?

Wszystkie księgi wieczyste przechowywane są w Sądach Rejonowych, w specjalnych wydziałach ksiąg wieczystych. Dostęp do tych dokumentów można otrzymać także elektronicznie, jednak tego typu wpisy powstają na podstawie dokumentów papierowych. Księgi papierowe mają postać dużego cienkiego zeszytu. W większości przypadków dwie teczki do ksiąg wieczystych zawierają samą księgę papierową, a trzecia – dokumenty. W niektórych sytuacjach akt może zajmować nawet więcej niż dwie teczki. Tyczy się to głównie działek będących własnością skarbu państwa, jeszcze z czasów socjalizmu. Dokumenty zawarte w teczkach powinny być oznaczone i ponumerowane. Ważne jest, aby teczki zawierające tak dużą ilość dokumentów były wytrzymałe. Obecnie większość ksiąg wieczystych dostępna jest w wersji internetowej, a od 1 października 2003 roku już wszystkie księgi są tworzone i prowadzone w wersji elektronicznej. Dzięki temu można uniknąć składowania i możliwego uszkodzenia papierowych wersji. Ich budowa nie różni się znacząco. Jedyną różnicą jest zmiana podziału na łamy, zastąpionego podziałem na pola i tabelki.

Tagi Blog

Skontaktuj się z nami!

Zawsze chętnie służymy pomocą i pracujemy indywidualnie oraz efektywnie dla Ciebie.